Up

Procedury

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
Procedura wdrażania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych, monitorowania i usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień uczniów na zajęcia edukacyjne
Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego i wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Procedury organizowania wycieczek szkolnych
Procedury postepowania nauczycieli w sytuacjch zagrożenia bezpieczeństwa w ZSRiO w Jagarzewie
Procedury zapewniajce uczniom bezpieczestwo w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Procedury dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
 
 
Powered by Phoca Download