Up

BHP w epidemii

Procedura-bezpiecznego-przygotowania-posiłków-w-kuchni-szkolnej _1_
Procedura-dezynfekcji-miejsc-spożywania-posiłków-na-terenie-placówki
Procedura-komunikacji-z-rodzicami-w-czasie-epidemii-Covid-19-w-ZSRiO-w-Jagarzewie
Procedura-korzystania-z-szatni-szkolnej
Procedura-mycia-pomocy-dydaktycznych-w-placówce
Procedura-odbierania-towarów-od-dostawców-przez-wyznaczonego-pracownika-szkoły
Procedura-postępowania-w-razie-potwierdzenia-zakażenia-koronawirusem-ucznia-lub-pracownika-szkoły
Procedura-postępowania-w-razie-stwierdzenia-zagrożenia-zakażeniem-wirusem-COVID-19-u-ucznia
Procedura-postępowania-z-odpadami _1_
Procedura-przebywania-w-wyznaczonych-salach-dydaktycznych
Procedura-przychodzenia-i-przebywania-uczniów-na-terenie-placówki-ZSRiO-w-Jagarzewie
Procedura-w-razie-zakażenia-pracownika-szkoły
Procedura-wydawania-posiłków-w-stołówce-szkolnej
Procedura-zgłaszania-i-reagowania-na-incydenty-w-grupie
Procedury-zapewnienia-bezpieczeństwa-w-okresie-epidemii-Covid-19
Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID -19 w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w roku szkolnym 2020/2021
 
 
Powered by Phoca Download