Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsriojagarzewo.pl/

Data publikacji strony internetowej: marzec 2012r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  luty 2020r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny pasek na górze strony), a w nim:

 • tryb domyślny
 • tryb nocny
 • podwyższony kontrast – tryb czarny i biały
 • podwyższony kontrast – tryb czarny i żółty
 • podwyższony kontrast – tryb żółty i czarny
 • mniejsza czcionka
 • większa czcionka

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 15.03.2021r. 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

ZA ROZPATRYWANIE UWAG I WNIOSKÓW ODPOWIADA: Jacek Kozdoj

 • ·e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ·

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

KAŻDY MA PRAWO:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie znajduje się w Jagarzewie 54.

DOJAZD DO SZKOŁY:

 • W odległości ok. 20 m od wejścia głównego do szkoły znajduje się zatoka autobusowa.
 • Szkoła nie posiada parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 • Budynek składa się z 3 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro. Aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.