Podanie do szkoły online

 

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Drogi Ósmoklasisto!

Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny - nauka w szkole ponadpodstawowej. 

W Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących masz do wyboru:

- Technikum Agrobiznesu

- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Technikum Obsługi Turystycznej

W tym roku po raz kolejny rekrutacja prowadzona jest nie tylko stacjonarnie (dostarczenie wniosku o przyjęcie do szkoły), ale i przy pomocą systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się 17 maja 2021r.  

REKRUTACJA KROK PO KROKU 

 KROK 1. Wybór szkół, do których chcesz złożyć dokumenty i kształcić się:

To oczywiście pierwszy krok. Starając się o przyjęcie do wybranej szkoły, sprawdź dokładnie, jakie dokumenty i kiedy musisz je dostarczyć osobiście lub za pomocą systemu elektronicznego. Wnioski znajdują się powyżej.

KROK 2. Wypełnienie wniosku (podania) i dostarczenie go do szkoły: 17 maja 2021 - 21 czerwca 2021, do godziny 15.00  

KROK 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikiem egzaminu ósmoklasisty: 25 czerwca 2021 - 10 lipca 2021, do godziny 15.00

KROK 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 lipca 2021, do godziny 15.00

KROK 5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły: 23 lipca 2021 - 30 lipca 2021. do godziny 15.00 - gdy akceptujemy wyniki rekrutacji, potwierdzamy wolę przyjęcia do wybranej szkoły dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego - ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole i odbywania w trakcie nauki praktyki zawodowej.

KROK 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do wybranej szkoły: 30 lipca 2021, 
do godziny 14.00 

 KROK 7. Jesteś uczniem wybranej przez siebie szkoły. Teraz możesz rozpocząć wakacje!!!

 

"Jedna społeczność – wiele możliwości"

Technikum Obsługi Turystycznej

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - kim jest?
Organizuje i prowadzi działalność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – HGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych, 

K2 – HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych.

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił: planować i kalkulować imprezy i usługi, rezerwować i realizować usługi i imprezy turystyczne, prowadzić informację turystyczną, prowadzić sprzedaż oraz rozliczać imprezy i usługi turystyczne.

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, środkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Możesz ukończyć kurs pilota wycieczek zagranicznych oraz przewodnika wycieczek.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

Praktyka zawodowa: 

Klasa II - 4 tygodnie (140 godzin)

Klasa IV - 4 tygodnie (140 godzin)

Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz podwyższać kwalifikacje zawodowe na kierunku np.: turystyka i rekreacja, turystyka i hotelarstwo, zarządzanie w turystyce, turystyka uzdrowiskowa, SPA& Wellness, turystyka międzynarodowa, animator kultury. Technik Obsługi Turystycznej to idealny kierunek dla kochających turystykę, podróże, piękno świata i natury, a także dla tych, którzy chcą spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GSTRONOMICZNYCH - kim jest?

Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, organizuje produkcję gastronomiczną, planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – HGT.02.Przygotowywanie i wydawanie dań,

K2 – HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił: sporządzać potrawy i napoje, przechowywać żywność, organizować żywienie i usługi gastronomiczne, planować i oceniać żywność, organizować produkcję wykonywać usługi gastronomiczne

 

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach, klubach, pizzeriach, itp.
Możesz prowadzić własną działalność cateringową.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

Praktyka zawodowa:

Klasa II– 4 tygodnie (140 godziny)

Klasa IV - 4 tygodnie (140 godziny)

 

Szkoła oferuje zajęcia edukacyjne w nowoczesnej pracowni gastronomicznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego

Młodzi ludzie nauczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwa domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia w branży gastronomicznej i turystycznej. Jest dobrze przygotowany, bo odbywa praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, ośrodkach turystycznych.

Technikum Agrobiznesu

TECHNIK AGROBIZNESU - kim jest?

Człowiek specjalizujący się w organizowaniu i samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej w agrobiznesie.

 

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,
K2 – ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji ROL.04. prowadzenie produkcji rolniczej, wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej, prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych

w zakresie kwalifikacji ROL.05. organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie:, organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie, organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym, prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Osoby kształcone w tym kierunku przygotowywane są do realizowania czynności związanych z produkcją rolną, organizowania dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, zajmowania się ich promocją i reklamą, oceniania jakości i opłacalności tych produktów, a także dobierania właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Zdobyte kwalifikacje zawodowe pozwolą fachowo prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych. 

 

Dodatkowe umiejętności: prawo jazdy kategorii T - przygotowanie teoretyczne z przepisów ruchu drogowego i do kierowania ciągnikiem.

 

Gdzie do pracy?

Możliwości zatrudnienia stwarzają przede wszystkim duże przedsiębiorstwa produkcji lub przetwórstwa żywności, w firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - gospodarstwa rolnego. Uzyskanie dyplomu technika agrobiznesu daje możliwości z korzystania ze środków UE (np. premii dla młodego rolnika, środków na uruchomienie lub rozwijanie działalności gospodarczej, środków na tworzenie nowych źródeł dochodów na terenach wiejskich).

 

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

Praktyka zawodowa:

Klasa II– 4 tygodnie (140 godziny)

Klasa IV - 4 tygodnie (140 godziny)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej szkole, zapytać o szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zapraszamy do kontaktu z nami:

telefonicznie - 89 626 50 05, w godzinach: 8.00 - 15.00 
e - mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.