logo projektu

 

Od 01września 2017 w  ZSRiO w Jagarzewie jest realizowany  projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

 

w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy.

 

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2017.

 

Wartość projektu ogółem:  765 106,25 zł.

 

Dofinansowanie z EFS: 685 546,25 zł.

 

Opis projektu

 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności  uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

 

Projekt skierowany jest do 61 uczniów i 2 nauczycieli.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 

1.     Współpraca z pracodawcami w celu opracowania założeń staży.

 

2.     Przeprowadzenie diagnozy w celu zweryfikowania posiadanych kwalifikacji.

 

3.     Wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje. W  ramach tego działania zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

 

·        Kombajnista wraz z uzyskaniem uprawnień;

 

·        Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym;

 

·        Prawo jazdy kategorii T;

 

·        Barman;

 

·        Barista;

 

·        Organizator ruchu turystycznego.

 

4.     Realizacja kształcenia praktycznego w formie staży.

 

5. Zakup  niezbędnego doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych niezbędnych

 

do realizacji działań dotyczących przeprowadzenia szkoleń.

 

6.     Dostosowanie kompetencji nauczycieli w tym staże w przedsiębiorstwach.

 

Po zakończeniu szkoleń w ramach projektu każdy uczestnik przystąpi do egzaminu zewnętrznego potwierdzonego certyfikatem.

 

Realizacja zaplanowanego wsparcia zapewni kompleksowe i odpowiednie przygotowanie do wejścia uczniów na rynek pracy .