Up

Dostawa, montaż i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Informacje: Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto
 
Tytuł zamówienia prowadzonego  na podstawie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 projektu pt. „Doskonalimy zawodowców”,  Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe:
Dostawa, montaż i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
 
Data publikacji: 15.03.2021r.
 
Data składania ofert: 29.03.2021r., godz. 12.00
 
Status zamówienia: rozstrzygnięte
Protokół z dnia 05.05.2021r. z postępowania na doposażenie pracowni gastronomicznej w ZSRiO w Jagarzewie
Unieważnienie postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencji na dostawę, montaż i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych i
Protokół z zamówienia z dnia 29 marca r.
Zacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegowy opis przedmiotu zamwienia
Zacznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
Zacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Zacznik nr 4 do Zapytania ofertowego - owiadczenie o braku powiza kapitaowych
Zacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegowy opis przedmiotu zamwienia
Zacznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
Zacznik nr 4 do Zapytania ofertowego - owiadczenie o braku powiza kapitaowych
 
 
Powered by Phoca Download