Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie realizuje projekt „Doskonalimy zawodowców” RPWM.02.04.01-28-0051/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu przeprowadzono adaptację starego pomieszczenia i wyposażono w profesjonalny sprzęt gastronomiczny. Dzięki zrealizowanemu zadaniu posiadamy nowoczesną pracownię, która spełnia wszystkie wymagania kształcenia młodzieży w branży gastronomicznej.
Nasza młodzież ma doskonałe warunki do zdobywania wiadomości i umiejętności z zakresu gastronomii i żywienia.
Pracownia jest piękna ❤️