Egzaminy zawodowe 2021- sesja zimowa – styczeń - luty

od 11.01.2021 do 12.01.2021 -

Data egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie

Egzamin zawodowy
praktyczny

(ilość zdających,
miejsce przeprowadzenia egzaminu, czas trwania)

Egzamin zawodowy

pisemny

(ilość zdających,
miejsce przeprowadzenia egzaminu, czas trwania)

Kwalifikacja

Zespół nadzorujący

Nauczyciele oddelegowani do Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
w Nidzicy

11.01.2021r.

(poniedziałek)

godz. 13.00

10 uczniów,
sala nr 1
(sala gimnastyczna)

150 min. – TG. 16

180 min. – RL.07

 1. 1.Jacek Kozdoj – przewodniczący zespołu
 2. 2.Marek Kierzkowski – członek zespołu (wychowawca
  w internacie)
 3. 1.Anna Żebrowska

(godz. 13.00)

12.01.2021r.

(wtorek)

godz. 10.00

5 uczniów,
sala nr 1
(sala gimnastyczna)

60 min. - RL.03 – 2 os.

60 min. - R.03 – 1 os.

60 min. - TG.07 – 2 os.

 1. 1.Małgorzata Radzymińska – przewodnicząca zespołu
 2. 2.Marek Kierzkowski – członek zespołu (wychowawca
  w internacie)
 3. 1.Katarzyna Niedziela

(godz. 10.00),

 1. 2.Włodzimierz Zagożdżon

(godz. 12.00),

 1. 3.Włodzimierz Zagożdżon

(godz. 14.00),

 1. 4.Ewa Kujawska

(godz. 12.00)

12.01.2021r.

(wtorek)

godz. 12.00

20 uczniów

sala nr 1
(sala gimnastyczna)

60 min. - TG.16 – 10 os.

60 min. - RL.07 – 10 os.

 1. 1.Ewa Brodzik - przewodnicząca zespołu
 2. 2.Marek Kierzkowski – członek zespołu (wychowawca
  w internacie)