Uczniów chcących wziąć udział w dobrowolnych konsulracjach oraz ich rodziców prrosimy o zapoznanie się z:

Procedurami postępowania w czasie udzielania konsultacji

i wypełnienie

Oświadczenia rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o stanie zdrowia