Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja 2020r. ruszają konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele zorganizują takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla Was konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca 2020r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Dyrektor szkoły: Hanna Cierkowska