20200217 112028„Świat , który tworzę, nie jest dobry-lecz
Ja nie tworzę złego świata! Czy to wystarcza?”.

Jan Paweł II // Myśli Jana Pawła II. Wybór Jerzy Klechta. Katowice 2000,s.74

W dniach 21.02.2020r. obchodzone jest święto Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Biblioteka szkolna w dniach 17-19.02.2020r. zaprosiła wychowawców klas z uczniami do odwiedzenia biblioteki.
Uczniowie poszczególnych klas: I TA; IIITA; klasy II-III-IV TŻiUG na godzinie wychowawczej obejrzeli wystawę czytelniczą ph. „Święty Jan Paweł II w mediach”.

Wystawa czytelnicza została przedstawiona w postaci ekspozycji:
Ekspozycja I
Książki
( św. Jana Pawła II i o św. Janie Pawle II).

Ekspozycja II
Multimedia
( rejestrujące podróże św. Jana Pawła II do Polski i inne o Ojcu św.; kasety VHS, płyty DVD).  

Ekspozycja III
Druki ulotne , fotografie
( obrazki , ulotki, plakaty, fotografie, inne).

Ekspozycja IV
Czasopisma
( czasopisma wydawane przez różnorodne wydawnictwa).

Ekspozycja V
Filatelistyka
( prezentacja znaczków z osobą papieża św. Jana Pawła II, monety z wizerunkiem św. Jana Pawła II).

Ekspozycja VI
Kalendarze (
prezentacje zebranych kalendarzy z lat 2001-2012).

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odwiedzający bibliotekę szkolną wysłuchali słów
św. Jana Pawła II skierowanego do młodzieży – „ Jeruzalem przez wzgląd na dom Pana Boga naszego”. Wspólnie zaśpiewaliśmy pieśń Barkę i wysłuchaliśmy przedstawioną przez nauczyciela bibliotekarza prezentację multimedialną „Totuus-Tuus”, która przedstawiała myśli, sentencje, cytaty napisane przez
św. Jana Pawła II.
Wystawa będzie czynna do 06.04.2020r. w godzinach pracy biblioteki - 10.00-15.00.
W 100-lecie urodzin Karola Wojtyły nauczyciele wychowawcy otrzymają referat:
Co musisz wiedzieć
o życiu Świętego Jana Pawła II?
oraz prezentację multimedialną „ Totus –Tuus” przygotowaną przez uczniów klasy I TA – Kamilę Wójtów i Krystiana Miecznikowskiego. W/w referat i prezentacja multimedialna zostanie przedstawiona przez wychowawców na godzinach wychowawczych.
Zapraszam do wypożyczeń literatury poświęconej św. Janowi Pawłowi II.

Krystyna Sarbiewska-Jabłońska
- nauczyciel bibliotekarz