foto04W poniedziałek 2 września 2019 r. o godzinie 8:30 w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego i odśpiewania Hymnu Narodowego.

Prowadzący pan Paweł Rybacki oraz uczennica klasy IV TŻ Beata Łączyńska, powitali szanownych gości: Pana Starostę Marcina Palińskiego, Panią Kierownik Wydziału Oświaty Jolantę Tymińską, Panią Dyrektor Hannę Cierkowską, Grono Pedagogiczne, przedstawicieli Rady Rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

Podczas akademii uczniowie uczcili 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zaprezentowane zostały wiersze, pieśni patriotyczne oraz prezentacja multimedialna pt. ,, Tak rozpoczęła się II Wojna Światowa’’. Uroczystość uświetniła pieśń ,,Taki kraj’’ w wykonaniu Joanny Sarbiewskiej.

Pani dyrektor powitała wszystkich bardzo serdecznie. Szczególne gorąco pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w murach Naszej szkoły. Przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego oraz życzyła uczniom dobrych wyników w nauce i wiary we własne możliwości, a nauczycielom i rodzicom wytrwałości i dobrej współpracy.

Paweł Rybacki