Minister Edukacji Narodowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek oświatowych w Polsce.
W dniach od 12 do 25 marca 2020 roku szkoła będzie zamknięta.
Od czwartku, 12 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą
do szkół.

Rodzicu:
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole,
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
w których przebywasz,
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej
w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe),
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki,
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole,
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Na bieżąco o wszystkich zmianach poinformuję w mediach społecznościowych.
Bardzo proszę o zachowanie spokoju i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem:
- często myj ręce przy użyciu mydła i wody,
- przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos,
- zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja

Z wyrazami szacunku.
Hanna Cierkowska - dyrektor ZSRiO w Jagarzewie.