20190612 090611W dniu 12.06.2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne. Dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nidzicy , uczniowie mogli porozmawiać na temat profilaktyki HIV i AIDS oraz przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. W spotkaniach z Panią Beatą Rapacką , pracownikiem PSSE uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Celem zajęć było podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Pedagog szkolny.