Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 22 marca 20190322 1238272019r. wieloaspektowo uczestniczyli w Nidzickim Forum „Młodzi wchodzą do gry”. Zostały przygotowane stoiska: Technikum Agrobiznesu i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz przedstawiona oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020. Od 1 września jest planowane uruchomienie nowego zawodu kelner w Szkole Branżowej I Stopnia.

Uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod okiem nauczycieli sporządzili dekoracyjne kanapki dla uczestników konferencji z udziałem przedstawiciela Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Starosty Nidzickiego i wielu innych gości.

W Nidzickim Forum uczestniczyli uczniowie ostatniej klasy gimnazjum wraz z rodzicami.

Uczniowie TŻiUG